نخستين زن اتمي ايران

خاطرات نخستین زن اتمی ایران در آمریک

کتاب “زیتون سرخ” نوشته سیدقاسم یاحسینی که توسط محمدرضا قانون‌پرور به زبان انگلیسی ترجمه شده، به زودی در آمریکا منتشر می‌شود.   - – – – – – – – – – – – – – –...