پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

نحوه چيدمان

زمانی که استرس ها با چند تغییر خنثی می شود

با توجه به انبوه عوامل استرس‌زا در فضاهای بیرون از خانه شامل کوچه و بازار، محیط کار و غیره می‌باید لااقل به دنبال ایجاد فضایی آرام و دور از فشارهای روحی و روانی در...