چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

نحوه فرار خاوری

نحوه فرار خاوری از کشور به روایت جهرمی

آقای خاوری را نگذاشتند دستگیر کنند در صورتیکه قوه قضاییه در استان خوزستان نظرش بر این بود که باید ایشان دستگیر شود. یعنی بر اساس مستندات قوه قضاییه در استان خوزستان...