چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نحوه صحیح استفاده از عطر

این روش بهترین روش استفاده از عطر است ؟!

عطر از زمان بیسار گذشته مورد استفاده قرار گرفته میشود . عطر ها رو باید به دو صورت کلی تقسیم کرد : عطر های روغنی و اسپری البته به جز این دو دسته بندی عطر را میتوان به دو...