دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نحوه ارسال GIf های حجیم تر در توئیتر

ارسال GIf های حجیم تر در توئیتر ممکن شد!

ارسال GIf های حجیم تر در توئیتر ممکن شد! شبکه اجتماعی توئیتر به دلیل استقبال گسترده کاربران از تصاویر متحرک در توئیت هایشات اقدام افزایش محدودیت حجم تصاویر متحرک "GIF"...