شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نجفی

شاهین نجفی: هر ثانیه منتظر مرگ هستم!

جام نیوز: «بین موقعیت من و سلمان رشدی تشابه کمی وجود دارد چرا که سلمان رشدی می تواند در زندگی مخفی خود کتاب بنویسد اما من باید روی صحنه باشم و اکنون این موقعیت از من...