سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نجات معجزه آسای سرنشینان پراید+نصاویر

نجات معجزه آسای سرنشینان پراید+نصاویر

پایگاه خبری 125: 4 نفر از اعضای یک خانواده که در یک حادثه شدید رانندگی در داخل خودروسواری و زیر چرخ های کامیون گرفتار شده بودند بطرز معجزه آسائی از مرگ حتمی نجات...