جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

نجات زائران امام رضا(ع) از مسمومیت با گاز

زائران امام رضا(ع) از مرگ حتمی نجات یافتن

200 نفر از عاشقان امام رضا (ع) که با پای پیاده عازم مشهد بودند با اقامت در یکی از مکان های استقرار دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن شده که با سرکشی به موقع پلیس از مرگ...