پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نتيجه دادگاه خسروي

متن و حاشیه سومین دادگاه فساد عظیم بانکی

قاضی پرونده گفت: این دادگاه سی و دو متهم دارد، ولی پرونده فساد مالی بزرگ صد متهم دارد. برخی مدعی‌اند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن نموده‌اند و برخی از...