جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

نتایج غیرطبیعی آن!

آزمایش پاپ اسمیر و نتایج غیرطبیعی آن!

آزمایش پاپ اسمیر، آزمایش نمونه بافتی است که از دهانه رحم خانم‌ها برداشته می‌شود. این آزمایش برای بررسی سرطان دهانه رحم انجام می شود. اگر سرطان در مراحل اولیه باشد و...