جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ناگفته های خلبان بوئینگ ایرانی

ناگفته های خلبان بوئینگ ایرانی

    من درخواست کردم روی باند فوم  بپاشند اما نپاشیده بودند، وقتی دلیل را پرسیدم آنها گفتند… قانون- آنچه عمدتاً از شنیدن نام خلبانان ایرانی به ذهن...