چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نان بربری کنجدی در فر

نان بربری کنجدی در فر درست کنید

نان بربری کنجدی در فر درست کنید تنورهای خانگی که از قدیم برای پخت انواع نان مورد استفاده قرار می گرفت، با صنعتی شدن روش های پخت نان به تدریج به فراموشی سپرده شده اند...