چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نام قدیم خیابان جردن

چرا نام خیابان آفریقا در قدیم جردن بود ؟

  دکتر ساموئل مارتین جردن (به انگلیسی: Samuel M. Jordan) از سال 1889تا سال 1940ریاست کالج آمریکایی تهران (دبیرستان البرز) را به عهده داشت. او بانی و سازنده دبیرستان البرز و مدرسه...