جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نامه همسر سیدحسن خمینی به خاتمی

نامه همسر سیدحسن خمینی به خاتمی

نامه همسر سیدحسن خمینی به خاتمی خانم ندا موسوی بجنوردی در نامه ای به سید محمد خاتمی شأن و مقام وی را بالاتر از کرسی های چوبی مجلس ایران دانست. همسر سیدحسن خمینی...