جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نامه ایران به رئیس شورای امنیت

جزییات نامه ایران به رئیس شورای امنیت

جامعه جهانی و شورای امنیت باید از رژیم صهیونیستی بخواهند بجای انتشار بیانیه و متهم کردن دیگران، اقدامات غیر قانونی خود از جمله ترورهای مخفیانه و تهدید به استفاده از...