چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

نامزد شدن جواد خیابانی

جنجال کاندید شدن جواد خیابانی

جنجال کاندید شدن جواد خیابانی جواد خیابانی! نشریه تماشاگران دیروز در شماره جدید خود خبر از ثبت نام جواد خیابانی برای انتخابات مجلس داده است. این نشریه در صفحه...