جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

نامزد انتخاباتی در خوزستان

انصراف ۱۸ نامزد انتخاباتی در خوزستان

از زمان آغاز مهلت نام نویسی نامزدهای انتخاباتی ۳۱۸ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۰۲ نفر رد صلاحیت شدند و در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر در سراسر استان برای تصدی ۱۸ کرسی...