شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ناشر تصاویر مبتذل دستگیر شد

ناشر تصاویر مبتذل در اینترنت بازداشت شد

 ناشر تصاویر مبتذل در اینترنت بازداشت شد - تصاویر مبتذل   مردی که با قرار دادن تصاویر مبتذل و مستهجن و راه اندازی گروه های دوست یابی در اینترنت اقدام به اغفال...