پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نارکولپسى (حمله خواب)

انواع اختلالات خواب(تحقیق)

انواع اختلالات خواب نشانگان خوردن شبانه بیماران سه یا چهار بار در طول شب بیدار مى شوند و احساس مى کنند که مجبورند چیزى بخورند. الگوى ترشح هورمونى این افراد غیرعادى...