شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ناراحتی رحمتی

دلایل اصلی ناراحتی مهدی رحمتی

مهدی رحمتی به تمرین استقلال رفت. او که از حاشیه سازان برای استقلال دلخور است، بعد از یک روز استراحت به تمرینات برگشت....     ...