یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ناراحتي خانواده شهيد روشن

ناراحتی خانواده شهید روشن از یک مقایسه

به گزارش فان مهر به نقل از نسیم، روزنامه هفت صبح، شهید احمدی روشن و اصغر فرهادی را به عنوان چهره های برتر سال۹۰ انتخاب کرد. خانواده شهید احمدی روشن با انتقاد از این...

ناراحتی خانواده شهید روشن از یک مقایسه

به گزارش ‍زيرميزي به نقل از نسیم، روزنامه هفت صبح، شهید احمدی روشن و اصغر فرهادی را به عنوان چهره های برتر سال۹۰ انتخاب کرد. خانواده شهید احمدی روشن با انتقاد از این...