شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ناخن ناقص

ناخن فرو رفته در گوشت چرا بوجود می آید؟

چرا ناخن فرو رفته در گوشت بوجود می آید؟

 دلیل وجود ناخن در گوشت   ناخن فرو رفته در گوشت ناخن فرو رفته در گوشت ناخن در زیر پوست اطراف آن رشد می کند . ناخن های روینده شصت ، دردناک است و به آسانی آلوده می...