نابغه

موزارت

باهوش ترین افراد جهان!

لیستی از باهوش ترین افراد جهان! موزارت:این نابغه کوچک در سن 6 سالگی شروع کرد به آهنگ سازی.و در 8 سالگی اولین سمفونی و در سن 12 سالگی اولین کار خود را ارائه داد.بد نیست...