شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

میلیونها نفر با دیدن این عکس گریستند

میلیونها نفر با دیدن این عکس گریستند

 این تصویر که به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تا به حال ملیون ها بیننده داشته و اشک آنها را سرازیر کرده است. یکی از کودکان عراقی شرکت‌کننده در عزاداری...