جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

میلیونری

میلیونری که غذای کوپنی می خورد! + عکس

    میلیونری که غذای کوپنی می خورد! + عکس دولت آمریکا برای افراد کم درآمد و بی بضاعت قانونی تعین نموده که به صورت کوپن غذا و حقوق به آنها پرداخت می شود و این...