سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

میزان زکات فطریه اعلام شد

میزان زکات فطریه اعلام شد

 مسئول دفتر آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی  اظهار داشت: بر اساس فتوای آیت الله العظمی وحید خراسانی، زکات فطریه امسال بر اساس قوت غالب گندم برای هر نفر مبلغ سه...