پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

میزان افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان ۲۰ % افزایش یافت!

حقوق بازنشستگان 20 % افزایش یافت! افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی...