دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

میرزا کدو

دستور آشپزی : روش تهیه‌ی میرزا کدو

میرزا قاسمی از غذاهای اصلی مردم شمال کشور عزیزمان است که با بادمجان تهیه می‌شود ولی کسانی که به بادمجان آلرژی دارند می‌توانند از این دستور استفاده کرده و میرزا کدو...

دستور آشپزی : روش تهیه‌ی میرزا کدو

میرزا قاسمی از غذاهای اصلی مردم شمال کشور عزیزمان است که با بادمجان تهیه می‌شود ولی کسانی که به بادمجان آلرژی دارند می‌توانند از این دستور استفاده کرده و میرزا کدو...