شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

میان وعده

ویژگیهای یک میان وعده خوب برای بچه ها

ویژگیهای یک میان وعده خوب برای بچه ها میوه های تازه ی فصل مثل سیب، پرتقال، نارنگی و...برای میان وعده دانش آموزان مناسب هستند   فرزند 6 ساله من امسال به کلاس اول می رود...

میان وعده: نان بروتچن عسلی

میان وعده: نان بروتچن عسلی   به جای اینکه هله هوله در کیف بچه ها پر کنید و آنها را به مدرسه بفرستید، و یا با ساندویچ های آماده با معده این بیگناهان بازی کنید،...