دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مکان های مرموز دنیا

۱۰ مکان مرموز رها شده

۱۰ مکانی که در دنیا به صورت مرموز رها شده است یا به دلایل امنیتی ورود به آن ها ممنوع می باشد: ۱. (Hashima Island (japan 2.  (Centralia (USA 3.  (Beelitz Heilstatten (Germany 4.  (Oradour Sur Glane (France 5....