دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مکان هایی که انسان نباید برود

۱۰ مکان مرموز رها شده

۱۰ مکانی که در دنیا به صورت مرموز رها شده است یا به دلایل امنیتی ورود به آن ها ممنوع می باشد: ۱. (Hashima Island (japan 2.  (Centralia (USA 3.  (Beelitz Heilstatten (Germany 4.  (Oradour Sur Glane (France 5....