ميکروب سياه‎زخم

ارسال میکروب سیاه‎زخم به دفتر نخست وزیر

دولت پاکستان از ارسال یک بسته ‌کوچک حاوی میکروب سیاه زخم به یکی از دفاتر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور، پرده برداشته است. - – – – – – – – – – – – – – – – – –...