چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

موهای داخل بینی

کندن موهای داخل بینی چه اشکال دارد؟

کندن موهای داخل بینی چه اشکال دارد؟ موهای بلند بینی ظاهر ناخوشایندی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل افراد گاهی موهای بینی را با قیچی کوتاه می‌کنند و یا آنها را می...