دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

موناکو

جایی که از هر ده نفر ۳ نفر میلیاردر هستند

اقتصاد اروپا اگرچه روزهای خوبی را سپری نمی کند اما ثروتمندان جهان هنوز این قاره را برای سکونت انتخاب می کنند. خبرآنلاین: اقتصاد اروپا اگرچه روزهای خوبی را سپری نمی...