چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

موش و گربه ؟!

علت دشمنی موش و گربه ؟!

محققان می‌گویند تنها یک ژن مسئولیت رمزگذاری گیرنده‌های بویایی حساس به PEA را در موش‌ها به عهده دارد. با حذف این ژن حساسیت آنها به حضور گربه‌ها از بین رفته... ...