سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

موش تو غذاي دانشجويان دانشگاه

موش تو غذاي دانشجويان دانشگاه ؟!! +عكس

«ماجرا از آنجایی آغاز گشت که بنده برای انجام پاره‌ای از امور در شهر بودم و متاسفانه کار و امورات به درازا کشید و رِجعت ما به دانشگاه را به تاخیر انداخت....