پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

موزه مشهور لوور

موزه لوور سر جایش نیست؟!+تصاویر‏‏ ‏

موزه لوور سر جایش نیست؟!+تصاویر‏‏ ‏  این عجیب خواهد بود که در شهر پاریس قدم بزنید و ساختمان شیشه ای و مشهور موزه لوور سر جایش نباشد! ‏‏ ‏ ‏ ‏ موزه لوور بیش از ده...