جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

موجود

کهن ترین موجود زنده خراسان(+عکس)

    با توجه به قطر قابل توجه این درخت، در چند سال گذشته به طور طبیعی داخل آن شکافی ایجاد شده که از آن به عنوان کفاشی استفاده و به مرور زمان این شکاف ترمیم شده...