سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

موبايل گرانقيمت

گوشي موبايل ۶۵۰ ميليون توماني در پايتخت!

اخيرا گوشي جديدي وارد بازار شده است كه گوشي‌هاي گران‌قيمت پيش اين مدل روسفيد هستند. اكثر مردم رنج گوشي‌هاي گران‌قيمت را در قيمت بيش از يك ميليون تومان يا بيشتر...