مه آفرید

آخرین جزئیات ابلاغ حکم مه آفرید

اخبار ضد و نقیض در مورد پرونده فساد ادامه داشت و هر یک از سازمانها اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل ۹۰ بر سر اینکه چه کسی ابتدا این...

اعترافات چشم راست مه آفرید در دادگاه

متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی بزرگ با قبول بخشی از اتهامات خود گفت: من و اعضای خانواده ام با پولی که مه آفرید به ما داد سهامدار بانک آریا شده بودیم ....     ...