یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مهم ترین خبرها مورخ پنجشنبه 5/5/91

نرخ قیمت خودرو پنجشنبه ۵ مرداد ۹۱

  توجه: کلیه قیمتها به تومان است. منبع قیمتها شامل اعلام فروش نقدی عرضه کنندگان عمده و نمایندگی ها و قیمت کف بازار برای مدلهای متفرقه می باشد. این فهرست توسط سایت...