یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مهمترین علت ناباروری مردان

ناباروری مردان و عوامل آن

ناباروری مردان و عوامل آن دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اینکه دلایل ناباروی در مردان متعدد است، گفت: عوامل محیطی، برخی آلودگی های صنعتی،...