یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مهمترین عامل بهبود خلق و خو

سروتونین عاملی برای بهبود خلق و خو

سروتونین عاملی برای بهبود خلق و خو یکی از مهمترین مواد شیمیایی کنترل کننده خلق و خو و سلامت جسمی سروتونین است. کاهش حافظه و یادگیری، کاهش اعتماد به نفس و امید به...