جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مهمانی ملکه در کاخ سلطنتی

فرح پهلوی باردار شد !

روز گذشته اولین تصاویر از سریال «معمای شاه» رونمایی شد. این رونمایی همزمان شده بود با آغاز تصویربرداری مهمانی ملکه در کاخ سلطنتی. سکانس مربوط به مهمانی ملکه مادر در...