شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مهریه عروس قلب مادرشوهر

آخه قلب مادرشوهر هم میتونه مهریه باشه ؟!!

  10 کیلو بال مگس، حفظ تمام دیوان حافظ یا کل شاهنامه فردوسی، سفر به 120 کشور دنیا، 10 هزار لیتر بنزین، 10 رأس آهوی وحشی، چندین کیلو پوست پیاز و دست و پا یا قلب آقای داماد،...