سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

مهرم حلال جونم آزاد، وام ازدواج نميخوام

مهرم حلال جونم آزاد، وام ازدواج نميخوام!!

«بانک مرکزی هنوز نماینده خود را برای حضور در کارگروه بررسی حل وام ازدواج جوانان به ما معرفی نکرده است»؛ این خبر را حسین معتمدنیا، مدیرکل دفتر ساماندهی امور جوانان...