مهدی امیرآبادی

امیرآبادی: فکر کردیم بازی تمام شده است

مهدی امیرآبادی نیز درباره شکست مقابل پرسپولیس گفت: بعد از به ثمر رساندن گل دوم فکر کردیم بازی تمام شده است و رها کردیم. وی ادامه داد: این قانون نانوشته فوتبال است که...