دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مهاجرت شهاب حسینی و همسرش به آمریکا

مهاجرت شهاب حسینی و همسرش به آمریکا !!

مهاجرت شهاب حسینی و همسرش به آمریکا !! در خبرهای منتشر شده شنیده می شود که شهاب حسینی به همراه همسر و فرزندانش بزودی به آمریکا سفر کرده تا بتوانند گرین کارت این کشور...