دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مهاجرانی

هاشمی و حضور مهاجرانی در BBC

معمولاً نیم ساعتی را هم در حیاط کوچکی که داریم، دور حوض و باغچه راه میروم. الان هم در منزل فقط من و همسرم هستیم و کس دیگری نیست. معمولاً او بعد از اینکه نمازش را خواند،...