پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

منشی زن دیگر ممنوع

منشی زن دیگر ممنوع

جهانبخش ادامه داد: تلاشی که در این دولت برای خدمتگزاری بی‎منت به مردم شده با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست...   ...